Terapia uzależnień od alkoholu

Leczenie alkoholizmu na terapii uzależnień jest jedynym skutecznym sposobem zwalczenia choroby alkoholowej w jej zaawansowanym stadium. Terapia przeprowadzana jest pod czujnym okiem ekspertów: terapeutów i lekarzy psychiatrów przy zapewnieniu chorym komfortowych warunków i pełnej dyskrecji.

O leczeniu alkoholizmu

Istnieje bardzo wiele metod skutecznie pomagających walczyć z nałogiem i powoli wracać alkoholikowi do normalnego życia. Rzeczą konieczną i jednocześnie szczególnie trudną jest odbudowanie zaburzonej poprzez chorobę osobowości alkoholika, czyli nauka nowych dla niego zachowań i umiejętności, które wyparłyby te stare szkodliwe. Oczywiste, że takich rzeczy nie da się dokonać z dnia na dzień. Tylko wielomiesięczna (czasem wieloletnia) psychoterapia prowadzona systematycznie przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę terapii uzależnień może przynieść pożądane efekty. Program takiego leczenia ustalany jest w oparciu o indywidualne potrzeby pacjenta, które są uzgadniane podczas wstępnych wywiadów klinicznych. Niebagatelną rolę w leczeniu odgrywa realizacja Programu Dwunastu Kroków. Program ten został wypracowany przez Anonimowych Alkoholików i zaadaptowany przez inne grupy wsparcia (tekst Programu zmienia się w zależności od tego, jakiego uzależnienia spotkania dotyczą).